27.–28.04.2018

Dijon (F)

Erbautn.a.
Streckenlängen.a.
Kurvenn.a.
Rechtskurvenn.a.
Linkskurvenn.a.
Grippniveaun.a.

Allgemeine Dokumente

 Zeitplan Dijon
Typ: PDF · Größe: 658,75 KB Herunterladen

Ergebnisse DMV GTC

 Freies Fahren (Klasse)
Typ: PDF · Größe: 87,13 KB Herunterladen
 Freies Fahren (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 87,09 KB Herunterladen
 Qualifying 1 (Klasse)
Typ: PDF · Größe: 87,78 KB Herunterladen
 Qualifying 1 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 186,39 KB Herunterladen
 Qualifying 2 (Klasse)
Typ: PDF · Größe: 88,03 KB Herunterladen
 Qualifying 2 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 87,94 KB Herunterladen
 Rennen 1 (Klasse)
Typ: PDF · Größe: 88,73 KB Herunterladen
 Rennen 1 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 88,11 KB Herunterladen
 Rennen 2 (Klasse)
Typ: PDF · Größe: 88,20 KB Herunterladen
 Rennen 2 (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 87,59 KB Herunterladen
 Gesamt (alle Ergebnisse)
Typ: PDF · Größe: 1,63 MB Herunterladen

Ergebnisse DUNLOP 60

 Qualifying (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 80,44 KB Herunterladen
 Qualifying (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 83,21 KB Herunterladen
 Rennen (Klassen)
Typ: PDF · Größe: 80,95 KB Herunterladen
 Rennen (Gesamt)
Typ: PDF · Größe: 80,31 KB Herunterladen
 Komplett-Ergebnis
Typ: PDF · Größe: 575,19 KB Herunterladen